mandag 29. september 2014

Weer aan het werk

Inmiddels ben ik weer aan het werk bij mijn oude werkgever, NAV Skien. Een aantal weken geleden ben ik samen met 14 andere tijdelijke krachten bedankt en uitgezwaaid. Onze arbeidscontracten werden niet verlengd. Na 10 dagen belden ze al of ik terug wilde komen. Dat was nogal een omschakeling. Mentaal had ik me al maanden lang voorbereid op een periode van werkloosheid.

Vooralsnog ben ik de enige tijdelijke kracht die terug kon komen. Carrièretechnisch kwam het mij goed uit om bij dezelfde werkgever in hetzelfde soort werk verder te kunnen. Hoe meer continuïteit op mijn CV, hoe beter.

Hoe het verder met mij zal gaan bij NAV Skien? Met een organisatie van zo'n 100 vaste medewerkers zijn er altijd wel zieken, zwangeren, werknemers die met pensioen gaan of hun baan opzeggen. Voor mij schept dat mogelijkheden om verder te kunnen. Toch probeer ik zo min mogelijk verwachtingen te hebben, dan valt het altijd mee. Alles is veel voor wie niet veel verwacht.

* De frase "Alles is veel voor wie niet veel verwacht" komt van het gedicht "De Dapperstraat" van de Nederlandse dichter J.C. Bloem (1887 - 1966).

Nå er jeg på jobb igjen hos min gamle arbeidsgiver, NAV Skien. For noen uker siden ble jeg og 14 andre midlertidige ansatte takket av og vinket farvel. Arbeidsavtalene våre ble ikke forlenget. Allerede etter 10 dager ringte de om jeg kunne komme tilbake. Det var nokså en omstilling. I flere måneder hadde jeg meg mentalt forberedt på en periode med arbeidsledighet.

For øyeblikket er jeg den eneste vikaren som har fått jobb igjen. Karriereteknisk passet det godt for meg å kunne jobbe videre med samme arbeidsoppgavene hos samme arbeidsgiver. Jo mer kontinuitet i CV-en min, desto bedre.

Hvordan vil det gå videre med meg hos NAV Skien? Med en organisasjon på cirka 100 faste arbeidstakere er det alltid noen som er syke, gravide, som går av med pensjon eller som sier opp jobben sin. For meg skaper dette muligheter for å kunne jobbe videre. Likevel prøver jeg å forvente så lite som mulig, da blir det alltid bedre enn venta. Alt er mye for den som ikke forventer noe.

* Frasen "Alt er mye for den som ikke forventer noe" kommer fra dikten "De Dapperstraat" fra den nederlandske dikteren J.C. Bloem (1887 - 1966).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar