onsdag 10. september 2014

Sopptember


September is paddestoelenmaand in Noorwegen! Vooral dit jaar is een goed paddestoelenjaar. Je komt de paddestoelen overal tegen: in de tuin, langs de weg, op het gras en in het bos. Ze zijn er in allerlei kleuren en soorten. Ook het archetype van de paddestoel, de vliegenzwam, is rijkelijk te vinden, vooral in de buurt van berkebomen. In de bossen wordt er flink geplukt. Gewapend met gevlochten mandjes van berk of riet en een speciaal paddestoelenmes wordt de bosbodem afgespeurt. Die mandjes zijn meer dan folklore. Paddestoelen zijn levende organismen, die moeten ademenen, en dat gaat niet goed in plastic bakjes. Op veel plaatsen in het land worden "soppkurs" gegeven, cursussen om te leren welke paddestoelen je kunt eten en welke je beter kunt laten staan. Door groepjes enthousiaste paddestoelenliefhebbers worden "soppkontroller" georganiseerd waar je zelfgeplukte paddestoelen kunt laten controlleren. Desondanks komen er geregeld gevallen van "soppforgiftning" voor. Tot nu toe zijn er 400 gevallen gemeld, een toename van 15 % in vergelijking met het gemiddelde voor dezelfde periode in voorgaande jaren. De verklaring is eenvoudig: het is een goed paddestoelenseizoen dit jaar!

De foto's zijn genomen tijdens een wandelingetje rond het centrum van Ulefoss op deze zonovergoten herfstdag.

Mer informasjon: Norges sopp- og nyttevekstforbund.September er soppmåned i Norge! Særlig i år er det et godt soppår. Man kan finne sopp overalt: i hagen, langs vegen, på gresset og i skogen. De finnes i all slags farger og sorter. Også soppens arketype, rød fluesopp, finnes i overflod, særlig rundt bjørketrær. Det plukkes ivrig i skogen. Væpnet med flettede kurv av bjørk eller pil og en spesiell soppkniv speides skogsbunnen. De flettede kurvene er mer enn folklore. Sopper er levende organismer, som trenger å puste, og dette går ikke i en plastboks. Mange steder i landet gis soppkurs hvor man kan lære hvilke sopper som er spiselige og hvilke du kan helst la være i fred. Grupper av begeistrede soppelskere arrangerer soppkontroller hvor du kan få sjekket dine selvplukkete sopp. Til tross for dette finnes det regelmessig tilfeller av soppforgiftning. Hittil i år er det meldt om 400 tilfeller, en økning på 15 % sammenlignet med gjennomsnittet for samme periode i forrige år. Forklaringen er enkel: det er jo en god soppsesong i år!

Bildene er tatt på en tur rundt Ulefoss sentrum på denne solvarme høstdagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar