søndag 8. juni 2014

Vervolgopleiding coaching

Het afgelopen jaar heb ik de vervolgopleiding coaching ("veiledning") gevolgd aan Høgskolen i Telemark (de Hogeschool van Telemark). Coaching wordt bij deze studie gezien als een persoonlijk leerproces waarbij degene die coacht tot taak heeft om de hulpvrager over zichzelf te laten reflecteren om op die manier zelf antwoord te vinden op zijn of haar hulpvragen. Bij de coaching staan gesprekstechnieken centraal, zoals luisteren, vragen stellen, parafraseren, uitdagen, confronteren, enzovoorts.

De studie bestond uit colleges en het oefenen van coachingsgesprekken in werkgroepen en op het werk. Het afsluitende examen bestond uit een mondeling gedeelte en een schriftelijke opgave. Voor de schriftelijke opgave moest gereflecteerd worden op het eigen leerproces als coach in het licht van wetenschappelijke theorieën over coaching. Het mondelinge examen bestond uit het voeren van een coachingsgesprek. Ik ben er vooral trots op dat ik hele goede terugmeldingen kreeg van het mondelinge examen. De examinator was heel positief in zijn beoordeling en de hulpvrager heeft mij complimenten gegeven dat ik hem zo goed had gestimuleerd om zijn probleem van verschillende kanten te zien.

Het was voor mij de eerste keer dat ik een studie volgde aan een hogeschool. Van Nederland heb ik alleen ervaring met studeren aan de universiteit. Ik heb dus geen vergelijkingsmateriaal met Nederlandse hogescholen. Ik vond het er aan Høgskolen i Telemark nogal schools aan toe gaan. Voortdurend moest er iets ingeleverd worden of moest je ergens verplicht bij aanwezig zijn. Dat was heel wat anders dan de vrijheid-blijheid van de universiteit, waarbij je zelf je tijd indeelde en verantwoordelijkheid droeg voor je eigen ontwikkelingsproces. Ook de kwaliteit van de colleges aan de hogeschool was anders dan ik gewend was. Waren de colleges aan de universiteit steevast een bron van inspiratie, nieuwe inzichten en kennis, aan de hogeschool ervaarde ik de colleges, op een enkele uitzondering na, als inspiratieloos, structuurloos en slecht onderbouwd. Soms werd er niet meer dan een schoolse samenvatting gegeven van de studieboeken.

Ik heb de studie vooral gedaan omdat ik daarmee mijn kansen op vast werk bij de NAV (het Noorse arbeidsbureau) wilde verhogen. Bij de NAV wordt een interne cursus coaching aangeboden die georganiseerd wordt in samenwerking met Høgskolen i Telemark. Deze interne cursus is alleen toegankelijk voor vaste medewerkers bij de NAV, en daar mocht ik als tijdelijke kracht niet aan meedoen. Dit betekende dat ik geen verlof kreeg om de studie op eigen houtje te volgen. Ik heb daarom heel wat overuren gedraaid om vrij te kunnen nemen op de dagen dat er colleges en werkgroepbijeenkomsten waren. Dit en het feit dat de colleges en werkgroepbijeenkomsten nogal inspiratieloos waren, maakte dat de studie me al gauw mijn neus uit kwam. Vele malen heb ik overwogen om er mee te stoppen. Gelukkig kon Marco mij tegen het einde van de studie er van overtuigen om het af te ronden, omdat ik er inmiddels al zoveel tijd en energie in had gestoken.

Alle tijdelijke krachten bij NAV Skien hebben onlangs gehoord dat onze arbeidscontracten vanwege bezuinigingen niet verlengd gaan worden. Of de studie me gaat helpen om aan het werk te kunnen blijven bij de NAV is dus een grote vraag. Als pas afgestudeerde coach puzzel ik er nog op wat voor zelfinzicht me dit zal geven.

Meer info: Veiledning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar