onsdag 31. juli 2013

Werken aan werk

Hoera, vanaf morgen heb ik weer een betaalde baan! Begin dit jaar ben ik voor de eerste keer van mijn leven werkloos geworden. De eerste paar maanden had ik daar weinig problemen mee, hoewel ik er niet trots op was. Mijn vorige baan was zo inspannend geweest dat ik er aan toe was om even uit te rusten en een nieuwe plan op te maken met een werkloosheidsuitkering in de rug.* Overigens heb ik die periode niet stil gezeten, maar de tijd goed benut door de Bergenstest te halen.**

Na een paar maanden begon het te kriebelen. Marco ging elke dag naar zijn werk, terwijl ik thuis achter bleef. Ik merkte dat mijn capaciteiten onbenut bleven en dat ik intellectuele uitdagingen miste. Bovendien begon het aan me te knagen dat ik een uitkering had en geen salaris. De spreekwoordelijke kers op de taart ontbrak. Ook mijn toekomst was onzeker. Ik zou twee jaar recht hebben op de uitkering, maar het is algemeen bekend dat hoe langer je een uitkering hebt, hoe moeilijker het wordt om terug te komen in een betaalde baan. Ik wilde toekomstperspectief, een baan en salaris!

In maart vroeg ik een gesprek aan bij het lokale NAV-kantoor. De NAV is een combinatie van gemeentelijke sociale dienst en UWV in Noorwegen. Elke Noorse gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten heeft een dergelijk NAV-kantoor. Gelukkig bleek mijn contactpersoon mijn CV goed in te kunnen schatten. Ze vroeg me of ik geïnteresseerd was om bij de NAV te werken. Ik had bij mijn vorige baan immers veel Nederlanders aan werk geholpen en dat zou ik uiteraard ook met Noren kunnen doen. Dat was eigenlijk precies waar ik het met haar over wilde hebben. Ze stelde voor om een stageplek voor mij te regelen bij het NAV-kantoor in de buurgemeente Bø. Dat aanbod heb ik met beide handen aangegrepen!

De afgelopen vier maanden heb ik stage gelopen bij NAV Bø. Tijdens de stageperiode behield ik mijn werkloosheidsuitkering en kreeg ik een tegemoetkoming voor mijn reiskosten. Over de stage zelf zal ik niet veel schrijven, behalve dat NAV Bø mijn gratis arbeidskracht optimaal heeft uitgebuit. Al na een paar weken werd ik ingepland om dagelijks diensten te draaien in het "veiledningssentrum" (publiekscentrum). Dit betekende een aantal dagen per week het bedienen van mensen aan de balie en de rest van de werkweek het helpen en begeleiden van werkzoekenden in eigen portefeuille.

Het werken aan de balie was in het begin heel moeilijk. Mensen kunnen met 1001 vragen aanzetten. Het dienstenaanbod van de NAV is enorm uitgebreid. Het gaat o.a. om werk, inkomen, sociale verzekeringen en ziekenkostenverzekering, familie en pensioenen. Ondernemers komen met vragen over ziekengeld, er komen aanstaande moeders die zwangerschapsverlof aanvragen, ouderen die vragen hebben over hun pensioen, werklozen die een uitkering aanvragen, schoolverlaters die een zomerbaan zoeken, en degenen voor wie de NAV het laatste vangnet biedt: sociale bijstand en noodhulp. We hebben soms te maken met klanten die veel problemen hebben. Sommige klanten kunnen ongeduldig zijn, boos worden omdat ze zich niet goed behandeld voelen of niet datgene krijgen waar ze dachten recht op te hebben. Met dit werk moet je stevig in je schoenen staan om hier goed mee om te kunnen gaan. Het was soms ook wrang om mensen succesvol aan werk te helpen, terwijl ik zelf eigenlijk geen baan had.

Vanaf dat ik stage ben gaan lopen ben ik gaan solliciteren bij NAV-kantoren. Al gauw bleek dat mijn stage een deuropener was: ik werd steeds vaker uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Door die sollicitatiegesprekken kwam ik er achter hoe gewild het werken bij de NAV is. Op elke vacature komen minstens 50 tot 100 sollicitaties. Het was vervelend dat een aantal sollicitatiegesprekken midden in onze verhuisperiode plaatsvonden. Dat leverde extra stress op.

Uiteindelijk kreeg ik beet. Eerst bij NAV Bø en vlak erna (de sollicitatieprocedure liep al) bij NAV Skien, een van de grootste NAV-kantoren in Noorwegen. Morgen begint mijn baan bij NAV Bø. Daar blijf ik doen wat ik tijdens mijn stage ook deed, zij het dat ik er dan salaris voor krijg. Vanaf 22 augustus ga ik aan de slag bij NAV Skien. Daar ga ik werken met een van de meest moeilijke doelgroepen: mensen die langdurig in de bijstand zitten en die grote problemen hebben om aan een baan te komen, bijvoorbeeld omdat ze gebrekkig Noors spreken en/of weinig opleiding en werkervaring hebben. Een pittige uitdaging!

Ik ben heel blij dat ik weer betaald werk heb, dat het maatschappelijk relevant werk is, dat het werk is dat aansluit bij mijn opleidingen en werkervaringen en dat het toekomstperspectief heeft: het werkterrein van de NAV is veelzijdig en er zijn veel richtingen dan wel specialisaties, waardoor er veel verschillende functies zijn en er altijd nog wat te leren valt. Ik kan aan de slag!

* Zie het blog: Zonlicht.
** Zie het blog: Geslaagd!

Meer info: NAV.

1 kommentar:

  1. Hallo Amber, wat goed om te horen dat je weer een baan hebt, leuk om bij 2 verschillende plaatsen te werken, een mooie afwisseling. Heel veel succes !! En misschien komen we elkaar nog een keertje tegen in Skien, AOF doet ook zaken met NAV dus wie weet....groetjes van mij.

    SvarSlett