lørdag 25. juni 2011

Zeenomaden

Soms kan een boek een gevoel weergeven dat altijd al in je sluimerde, maar dat je op de een of andere manier zelf nooit zo goed kon verwoorden. Dat overkwam me met het boek "Åpen horisont. En bok om havpadling", vertaald: "Open horizon. Een boek over zeekanoën". Hoewel Marco en ik geen bijzondere behoefte hebben om op zee te kanoën (onze droom is het maken van mooie toertochten op meren en rivieren) maakte het boek een grote indruk op ons.

Het boek is het persoonlijke verhaal van de schrijvers, Inge en Bent Skauen, die elkaar op latere leeftijd hebben ontmoet, verliefd zijn geworden en getrouwd zijn, en hun passie voor kanoën, natuur en vrijheid delen. Het boek bestaat behalve uit teksten ook uit prachtige foto's van de tochten die Inge en Bent langs de kust van Noorwegen hebben gemaakt. In een aantal hoofdstukken behandelen ze de praktische aspecten van het maken van kanotochten op zee: het zoeken naar goede overnachtingsplekken in de vrije natuur, het genot van jezelf kunnen wassen met zoet water en het inslaan van proviand aan de wal. Maar het boek biedt meer, veel meer. Het gaat niet over kanoën alleen, het is ook een verwoording en uitbeelding van de levensstijl en de levensfilosofie van Inge en Bent. Een levensstijl waarvan de kern gevormd wordt door de woorden "zeenomade" en "open horizon".

Een aantal vrij vertaalde passages uit het boek kunnen wellicht een goede indruk geven:

We wensen met dit boek onze liefde voor kanoën door te geven en anderen te inspireren om zelf het avontuur op te zoeken. Het gaat over kanoplezier, het ontdekken van nieuwe plaatsen en de spanning om daar te komen. Over de vrijheid van het eenvoudige leven als zeenomade, een zwerver op zee te zijn waar we ons moeten zien te redden met de uitrusting en het comfort waartoe de kano plaats biedt. Kanoën is voor ons een levensstijl geworden - een passie, een wijze waarop we dichtbij elkaar kunnen leven en tegelijkertijd de vrijheid hebben in elk zijn kano.

Vi ønsker med denne boken å formidle vår kjærlighet til padling og inspirere andre til selv å oppsøke eventyret. Det handler om padleglede, å oppdage nye steder og spenningen ved å komme dit. Om friheten ved enkle liv som havnomade, å være en vagabond til sjøs hvor vi må klare oss med det utstyr og den komfort som rommes i en kajakk. Padlingen har for oss blitt en livsstil - en lidenskap, en måte vi kan leve nær hverandre og samtidig ha frihet i hver vår kajakk.

Kanoën is een goed alternatief voor "de zapcultuur", die ons weinig tijd over laat om stil te staan bij het heden en om de nodige reflecties te doen. Op onze tochten bespreken we vaak "de ondragelijke lichtheid van het bestaan" en de existentiële betekenisloosheid die onze hedendaagse samenleving kenmerkt. De gouden uren met de kano hebben ons veel geleerd over "het langzaam leven", en ons te openen voor rust en harmonie. Vi koesteren de kleine magische momenten en genieten ervan af te koppelen van de drukte van alledag. (...) We zoeken de afzondering, die ruimte geeft voor de onmoeting met jezelf en de mogelijkheid om ideeën en creativiteit binnen te laten. We wensen de werkelijkheid aan den lijve te ondervinden met open gemoed samen met degene van wie we houden. Het delen van belevenissen, het openen voor spontaniteit en het sterken van de intensiteit van onze verhouding.

Kajakkpadling er et bra alternativ til "zappekulturen", som gir liten tid til å dvele ved nuet og liten tid til nødvendige refleksjoner. På våre turer diskuterer vi ofte "tilværelsens uutholdelige letthet" og den eksistentielle meningsløshet som preger dagens samfunn. De gylne stunder med kajakken har lært oss mye om det "å leve langsomt", og å åpne opp for roen og harmonien. Vi tar vare på de små magiske øyeblikk og nyter å koble av fra en travel hverdag. (...) Vi søker den gode ensomheten, som gir rom for møtet med en selv og mulighet for å la tankene og kreativiteten slippe til. Vi ønsker å oppleve virkeligheten på egen kropp med åpent sinn sammen med den vi elsker. Dele felles opplevelser, åpne opp for spontaniteten og styrke intensiteten i vår forhold.

Open horizon is een begrip dat veel van onze levensfilosofie weergeeft, onze dromen beschrijft en ons richt op uitdagingen in plaats van begrenzingen. Het is het enorme en grenzelose vrijheidsgevoel dat we krijgen als we kanoën richting open horizon, het nomadenbestaan van op weg te zijn, de dynamiek van de natuur om ons heen en niet in het minst het open staan voor indrukken. Onze trouwringen zijn, behalve met naam en datum, ingegraveerd met de woorden "open horizon". Dit als een blijvende herinnering dat we moeten vechten om onze doelen te realiseren, onze relatie en niet in het minst onze grote kanobelangstelling. We moeten proberen ons los te rukken van de verwachtingen van anderen, de eisen die de samenleving stelt, en tegenwerken dat we neerzinken in passiviteit en ons aanpassen aan en berusten in het traditionele, kleinburgerlijke leven.

Åpen horisont er et begrep som rommer mye av vår livsfilosofi, beskriver våre drømmer og fokuserer på utfordringer i stedet for begrensninger. Rent konkret er det den enorme og grenseløse frihetsfølelse vi får ved å padle mot åpen horisont, nomadetilværelsen ved å være på vei, dynamikken i naturen rundt oss og ikke minst det å ha åpne sanser. Gifteringene våre er foruten navn og dato inngravert med ordene "åpen horisont". Dette, som en evig påminnelse om, at vi må kjempe for å realisere våre mål, vårt forhold og ikke minst våre store kajakkinteresse. Vi må prøve på løsrive oss fra andres forventninger, samfunnets krav, og motvirke at vi synker ned i passivitet og tilpasser oss det tradisjonelle A4-liv i ren resignasjon.

Voor mij is "Open horizon" een van die boeken, die ik het liefst overal mee naar toe zou willen nemen, om er af en toe in te bladeren en passages uit te lezen. Vooral als ik me weer eens laat meeslepen door spanningen op het werk, of als er te veel mensen aan mijn mouw trekken om vrijwilligerswerk te doen of als er allerlei sociale verplichtingen zijn, terwijl ik eigenlijk niets liever wil dan met Marco er op uit trekken, de natuur in. Juist dan is het belangrijk om koers te houden en niet af te dwalen: de horizon open te houden en mijn eigen weg te volgen.

Inge en Bent hebben een aantal jaren geleden hun grote droom gerealiseerd en een kanocentrum opgericht in Helgeland, een kustregio in Noord-Noorwegen. Hier kan men kanocursussen doen, begeleide tochten ondernemen, een kijkje nemen in Bents werkplaats waar hij houten kano's en peddels maakt, en genieten van de rust, de ruimte en de overweldigende natuur. Alles milieuvriendelijk, volgens de principes van het ecotoerisme, want ook dat is een onderdeel van de levensfilosofie van Inge en Bent.

Meer info: Havnomadens Kajakksenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar