onsdag 10. september 2014

Sopptember


September is paddestoelenmaand in Noorwegen! Vooral dit jaar is een goed paddestoelenjaar. Je komt de paddestoelen overal tegen: in de tuin, langs de weg, op het gras en in het bos. Ze zijn er in allerlei kleuren en soorten. Ook het archetype van de paddestoel, de vliegenzwam, is rijkelijk te vinden, vooral in de buurt van berkebomen. In de bossen wordt er flink geplukt. Gewapend met gevlochten mandjes van berk of riet en een speciaal paddestoelenmes wordt de bosbodem afgespeurt. Die mandjes zijn meer dan folklore. Paddestoelen zijn levende organismen, die moeten ademenen, en dat gaat niet goed in plastic bakjes. Op veel plaatsen in het land worden "soppkurs" gegeven, cursussen om te leren welke paddestoelen je kunt eten en welke je beter kunt laten staan. Door groepjes enthousiaste paddestoelenliefhebbers worden "soppkontroller" georganiseerd waar je zelfgeplukte paddestoelen kunt laten controlleren. Desondanks komen er geregeld gevallen van "soppforgiftning" voor. Tot nu toe zijn er 400 gevallen gemeld, een toename van 15 % in vergelijking met het gemiddelde voor dezelfde periode in voorgaande jaren. De verklaring is eenvoudig: het is een goed paddestoelenseizoen dit jaar!

De foto's zijn genomen tijdens een wandelingetje rond het centrum van Ulefoss op deze zonovergoten herfstdag.

Mer informasjon: Norges sopp- og nyttevekstforbund.September er soppmåned i Norge! Særlig i år er det et godt soppår. Man kan finne sopp overalt: i hagen, langs vegen, på gresset og i skogen. De finnes i all slags farger og sorter. Også soppens arketype, rød fluesopp, finnes i overflod, særlig rundt bjørketrær. Det plukkes ivrig i skogen. Væpnet med flettede kurv av bjørk eller pil og en spesiell soppkniv speides skogsbunnen. De flettede kurvene er mer enn folklore. Sopper er levende organismer, som trenger å puste, og dette går ikke i en plastboks. Mange steder i landet gis soppkurs hvor man kan lære hvilke sopper som er spiselige og hvilke du kan helst la være i fred. Grupper av begeistrede soppelskere arrangerer soppkontroller hvor du kan få sjekket dine selvplukkete sopp. Til tross for dette finnes det regelmessig tilfeller av soppforgiftning. Hittil i år er det meldt om 400 tilfeller, en økning på 15 % sammenlignet med gjennomsnittet for samme periode i forrige år. Forklaringen er enkel: det er jo en god soppsesong i år!

Bildene er tatt på en tur rundt Ulefoss sentrum på denne solvarme høstdagen.

søndag 31. august 2014

Cycloon in huis

Dit gaat niet om een tropische storm, maar om een nieuw apparaat in Marco's werkplaats dat spectaculaire beelden oplevert. De cycloon heeft een conische vorm en is gemaakt van plastic. Door de cycloon wordt het zaagsel uit de luchtstroom gehaald. Zo komt het zaagsel niet in de stofzuigerzak en het stofzuigerfilter wordt niet belast.

Het werkt als volgt. De cycloon is tussen de stofzuiger en de cirkelzaag aangesloten. Als er gezaagd wordt en de stofzuiger staat aan, draait het zaagsel in de luchtstroom rond en worden de vaste deeltjes tegen de binnenkant van de cycloon geslingerd. Ze verlaten de cycloon door een opening aan de onderkant, waar het zaagsel wordt opgevangen in een bak. Marco heeft de opvangbak zo gemaakt dat de lade zichzelf luchtdicht trekt.

We hebben ook een filmpje gemaakt:


Dette handler ikke om en tropisk storm, men om et nytt apparat på Marcos verksted som gir spektakulære bilder. Syklonen har en konisk form og er laget av plast. Med syklonen separeres sagflis fra luftstrømen. På denne måten kommer sagflisen ikke i støvsugerposen og blir støvsugerfilteret ikke belastet.

Slik fungerer det. Syklonen er koplet til sirkelsagen og støvsugeren. Når det sages og støvsugeren står på, virvler sagflisen i luftstrømen og slenges i innerveggen til syklonen. Sagflisen forlater syklonen gjennom en åpning på undersida og tas imot i en kasse. Marco har laget kassen slik at skuffen trekker seg lufttett.

fredag 29. august 2014

Home improvement

We struikelen haast over de deuren op dit moment. De benedenverdieping staat vol met
zeven nieuwe binnendeuren, drie nieuwe louvredeuren en drie nieuwe schuifdeuren. Bovendien hebben we zeven oude binnendeuren en een dozijn oude kastdeuren. Gelukkig kunnen we over niet al te lange tijd een aantal deuren beginnen te vervangen.

Louvredeuren zijn nogal onbekend in Noorwegen. De Noren in onze omgeving kennen ze niet. Pas als we plaatjes laten zien, begrijpen ze waar het om gaat. We hebben slechts één bedrijf in Noorwegen gevonden dat louvredeuren verkoopt. Het bedrijf maakt de deuren zelf en ze kosten 2.200,- NOK (€ 270,-) per stuk excl. btw. We sponsoren graag de Noorse economie, maar het prijsverschil met louvredeuren van de Nederlandse bouwmarkt was wel heel groot. Toen we van de zomer in Nederland waren kochten we louvredeuren voor € 60,- per stuk incl.btw. Het kwaliteitsverschil zat 'm er vooral in dat de Noorse deuren op maat geleverd konden worden, maar wij konden prima uit de voeten met de standaardmaten van CanDo. Het is een open deur, maar ook dit voorbeeld bewijst dat je nooit prijzen hoeft te vergelijken tussen Nederland en Noorwegen: in Nederland is het altijd goedkoper.

De relatief hoge prijzen in Noorwegen zorgt dat we nog bewuster met de klusmaterialen om gaan. Dat is wel zo milieuvriendelijk. Verkwistend consumptiegedrag wordt vanzelf de kop in gedrukt. Hier zul je niet gauw een keuken wegdoen omdat de kleur je niet aan staat. Het heeft echter ook tot gevolg dat de Noren niet veel aan het binnenonderhoud van hun huis doen. Klussen is duur en aan regels gebonden. Qua kosten wordt het laten bouwen van een nieuw huis dan aantrekkelijker. Voor het milieu is dat slecht: bestaande huizen verliezen hun waarde en mooie stukjes natuur worden opgeofferd om nieuwe huizen op te bouwen. Het is duidelijk dat ook in Noorwegen de goede balans ontbreekt.

Vi vasser i dører akkurat nå. I første etasje er det stappfullt med syv nye innedører, tre nye sjalusidører og tre nye skyvedører. Dessuten har vi syv gamle innedører og et dusin gamle skapdører. Heldigvis kan vi begynne å skifte ut noen dører om ikke så alt for lenge.

Sjalusidører er nokså ukjent i Norge. Nordmennene i vår omgivelse kjenner det ikke til. Ikke før vi viser bilder, forstår de hva det er. Vi har funnet bare en bedrift i Norge som selger sjalusidører. Bedriften lager dem selv og de koster kr 2.200,- (€ 270,-) stykket ekskl. mva. Vi sponser gjerne den norske økonomien, men prisforskjellen med de sjalusidørene som selges av de nederlandske byggevarebutikkene var veldig stor. Da vi var i Nederland i sommer kjøpte vi dem for € 60,- stykket inkl. mva. Kvalitetsforskjellen hadde særlig å gjøre med at de norske dørene kunne leveres skreddersyd, men standardmålene fra CanDo var greit for oss. Det er å sparke inn ei åpen dør, men også dette eksemplet viser at man aldri trenger å sammenlikne priser mellom Nederland og Norge: det er alltid billiger i Nederland.

De relativ høye prisene i Norge gjør at vi bruker byggematerialer med enda mer omhu. Det er miljøvennlig. Det setter en stopper for bruk og kast mentalitet. Her kaster du ikke bort et kjøkken bare fordi du ikke liker fargen. Det fører likevel også til at normennene ikke investerer så mye i boligvedlikehold. Å snekre selv er dyrt og bundet av regler. Når det gjelder kostnader blir det mer attraktivt å bygge nytt hus. For miljøet er dette dårlig: nåværende hus taper verdi og flott natur offres for å bygge nye hus. Det er klart at den gode balansen også mangler i Norge.

søndag 24. august 2014

MTK Engineering

Marco heeft zijn eigen bedrijf gestart: MTK Engineering. Op deze manier kan Marco op freelance basis opdrachten uitvoeren voor andere bedrijven. MTK Engineering biedt diensten aan met betrekking tot het ontwerpen, berekenen en tekenen van technische onderdelen en constructies. Marco heeft een opleiding als mechanisch ingenieur en jarenlange werkervaring met het onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen en testen van machines en mechanische apparaten. Voor gerenommeerde bedrijven heeft Marco producten ontwikkeld die internationaal gepatenteerd zijn. Marco is ook heel bedreven in het 3D technisch tekenen, modelleren en visualiseren.* MTK Engineering werkt voor opdrachtgevers zowel uit binnen- als buitenland.


Marco har etablert sin egen bedrift: MTK Engineering. På denne måten kan Marco ta på seg oppdrag fra andre bedrifter på frilans basis. MTK Engineering tilbyr tjenester innenfor design, beregning og tegning av tekniske deler og konstruksjoner. Marco er utdannet mekanisk ingeniør og han har jobbet med forsking, utvikling, design, laging og testing av maskiner og mekaniske apparater i årevis. For veletablerte bedrifter har Marco utviklet produkter som er patentregistrert i EU. Marco har også mye erfaring med 3D teknisk tegning, modellering og visualisering. MTK Engineering jobber for oppdragsgivere både i inn- og utland.

* Se bloggen: SolidWorks Professional.